Rejestracja

UWAGA! Aby ułatwić identyfikację prosimy o utworzenie nazwy użytkownika w postaci: imię.nazwisko.

Formularz nie przyjmuje polskich znaków! Prosimy o zastępowanie ich odpowiednimi literami z podstawowego alfabetu łacińskiego.

W wypadku innych loginów proces nadania uprawnień do kursów może się wydłużyć. Jeśli nie uda się zidentyfikować właściciela konta, w przeciągu 2 tygodni od utworzenia konto zostanie usunięte.